29 April 2010

hentian itu..

Waktu tidak pernah meminta
mahupun sekali merayu
hanya membantu
agar dirancang segala impian
memberi petunjuk
tentang takdir yang ditentukan
masa hadapan
bergantung pada masa sekarang
yang ditentukan oleh masa lalu..


No comments:

Post a Comment